Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)