Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie (Realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej)