Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)