Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)