Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych (Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej)