Kontrola kompleksowa w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Bojanowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)