Kontrola kompleksowa w SPECMED Sp. z o.o w Krośnie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)