Kontrola kompleksowa w SPZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)