Kontrola kompleksowa w SPZOZ w Osieku Jasielskim (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)