Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cieszanowie (Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy)