Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przeworsku (Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy)