Kontrola kompleksowa w „VITA-SPES” Zaskalska, Szymańska, Turkot spółka jawna w Mielcu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)