Kontrola kompleksowa w ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM w Przemyślu (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)