Kontrola kompleksowa w ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ (Funkcjonowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego)