Kontrola okresowa w BIK Spółka Akcyjna w Jaśle (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)