Kontrola okresowa w NTB Sp. z o.o., w Głogowie Małopolskim (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)