Kontrola okresowa w „POL-PANEL” Sp. z o.o. w Rymanowie (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)