Kontrola okresowa w POLGRAF Sp. z o.o. w Mielcu (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)