Kontrola problemowa w „Amer – Pol” Sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „ATRIUM” w Polańczyku (Spełnianie zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka organizującego turnusy rehabilitacyjne ze stanem faktycznym)