Kontrola problemowa w Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z/s w Krośnie (Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego)