Kontrola problemowa w Biurze Turystycznym „POLTOUR” w Krośnie (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)