Kontrola problemowa w Caritas Dom Matki i Dziecka w Przemyślu (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)