Kontrola problemowa w Centrum Edukacji i Wsparcia „Res – Gest” (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)