Kontrola problemowa w Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA” w Strzyżowie (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)