Kontrola problemowa w Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej (Ocena przestrzegania praw dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania wychowanków do usamodzielnienia)