Kontrola problemowa w Domu Dziecka w Nowej Grobli (Ocena organizacji czasu wolnego i zajęć prowadzonych w placówce wsparcia dziennego)