Kontrola problemowa w Domu Dziecka w Stalowej Woli (Ocena przestrzegania praw dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania wychowanków do usamodzielnienia)