Kontrola problemowa w „ERHEM” Hończak i wspólnicy Sp. jawna (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)