Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiecku (Realizacja świadczeń wychowawczych)