Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim (Realizacja świadczeń wychowawczych)