Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach (Realizacja świadczeń wychowawczych)