Kontrola problemowa w Gminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Maliniu (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)