Drukuj

Kontrola problemowa w Hotelu „ELITA” z siedzibą w Iwoniczu Zdroju (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)