Kontrola problemowa w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące (Ocena przestrzegania praw dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania wychowanków do usamodzielnienia)