Kontrola problemowa w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła w Widełce (Ocena przestrzegania praw dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przygotowania wychowanków do usamodzielnienia)