Kontrola problemowa w Klasztorze św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Jaśle(Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)