Kontrola problemowa w Klubie Sportowym „Pino” (dawniej: Sportowy Klub Bilardowy „Pino” w Dębicy), (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)