Kontrola problemowa w Kole Przemyskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)