Kontrola problemowa w Merkury Market Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Prawidłowość przestrzegania praw pracowników niepełnosprawnych oraz wywiązywania się przez pracodawcę z wymogów niezbędnych do posiadania statusu zakładu pracy chronionej)