Kontrola problemowa w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym AMER-POL Henryk Koszałka (Prawidłowość realizacji turnusów rehabilitacyjnych i dla osób niepełnosparwnych)