Kontrola problemowa w „NOWAK” Wiesław Nowak z siedzibą w Dębicy (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)