Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwoźnicy Górnej (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)