Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)