Kontrola problemowa w Ośrodku Wypoczynkowym „Bieszczady” w Myczkowcach (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)