Kontrola problemowa w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)