Kontrola problemowa w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu (Prawidłowość działania organizacji pożytku publicznego)