Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie (Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie)