Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (Prawidłowość opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie)