Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)