Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle (Przestrzeganie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia)